Advocaat Ran Vossen + 32 3 877 89 75
  advocaat wetgeving rechtspraak
co-ouderschap
Hoofdmenu
Welkom
Ran Vossen
Praktijkgebieden
Contact
Tarieven
Randi Vossen
  echtscheiding
verblijfsregeling kinderen
 
Designed by WebMamba
Welkom
Nieuwe Echtscheidingswet - 1.9.2007 PDF Afdrukken E-mail

Sedert 1 september 2007 is de nieuwe echtscheidingswet in werking getreden.

De nieuwe wet hervormt het echtscheidingsrecht grondig.

Voortaan bestaan nog slechts twee vormen van echtscheiding: de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (E.O.O.) en de echtscheiding met onderlinge toestemming (E.O.T.).


1.    Met het invoeren van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, heeft de wetgever de schuldvraag uit de echtscheidingsprocedure gehaald. Voortaan dient enkel nog te worden aangetoond dat het huwelijk onherstelbaar is ontwricht. Dit is het geval wanneer het samenleven tussen echtgenoten onmogelijk is geworden.


De onherstelbare ontwrichting kan aangetoond worden door het bewijs te leveren van bepaalde feiten (overspel, zware beledigingen, slagen,…) ofwel door aan te tonen dat partijen gedurende een bepaalde tijd niet meer samenwonen.

In het eerste geval kan de echtscheiding onmiddellijk worden uitgesproken.

In het tweede geval dient een bepaalde termijn te zijn verstreken. Afhankelijk van wie de echtscheiding aanvraagt, één echtgenoot of beide echtgenoten samen, bedraagt deze termijn respectievelijk 12 of 6 maanden.

Het bewijs van het verstrijken van deze termijn kan onder meer worden geleverd door middel van afzonderlijke attesten van woonst, een huurcontract of een vonnis van de Vrederechter, die de afzonderlijke woonst beveelt.


2.    De reeds bestaande echtscheiding met onderlinge toestemming blijft behouden. Voortaan is echter geen minimumleeftijd van de echtgenoten en geen minimumduur van het huwelijk meer vereist.

Bij een E.O.T. moeten de echtgenoten een volledige regeling hebben (alimentatie, verblijf kinderen, afzonderlijke woonst, inboedel, enz..) en dat blijft zo.

Voortaan zal, indien wordt aangetoond dat de echtgenoten 6 maanden voor het verzoekschrift al een afzonderlijke verblijfplaats hadden, één verschijning, in plaats van twee, voldoende zijn.

Indien één van beide partijen tijdens de E.O.T. procedure niet komt opdagen of niet langer akkoord is met de overeenkomst, kan één partij de scheiding toch verder zetten en blijft de EOT overeenkomst van kracht als voorlopige maatregel. Na een periode van één jaar wordt de scheiding dan toch uitgesproken.


3.    Ook de alimentatieregeling tussen (bijna) ex-echtgenoten wordt grondig hervormd.

Wanneer de ex-echtgenoten onderling geen akkoord hebben met betrekking tot een alimentatie, kan de ‘behoeftige’ echtgenoot aan de rechter vragen een alimentatie op te leggen in het echtscheidingsvonnis.

In principe heeft de schuldvraag zijn belang verloren bij de toekenning van een onderhoudsuitkering. Wel kan de rechter de alimentatievordering afwijzen, indien de andere ex-echtgenoot een zware fout kan aantonen in hoofde van de ‘behoeftige’ echtgenoot.

Ook de ex-echtgenoot, veroordeeld wegens partnergeweld, kan geen aanspraak maken op een onderhoudsuitkering.

De alimentatie is beperkt tot maximum 1/3 van het netto-inkomen van de betalende ex –echtgenoot en wordt voortaan in de tijd beperkt tot de duur van het huwelijk.

De rechter kan het bedrag van de alimentatie aanpassen in geval van gewijzigde omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de partijen.
Het recht op een uitkering zal automatisch vervallen in geval van een nieuw huwelijk of een wettelijke samenwoonst van de onderhoudsgerechtigde.

Bij de echtscheiding met onderlinge toestemming beslissen de echtgenoten samen over een alimentatie en de modaliteiten daarvan. Nieuw is dat, tenzij de echtgenoten de mogelijkheid uitdrukkelijk uitsluiten, de alimentatie ook kan worden gewijzigd in geval van gewijzigde omstandigheden, onafhankelijk van de wil van partijen. (Vroeger gold het ‘pacta sunt servanda’ –de overeenkomst is bindend- als absoluut principe.)

De nieuwe echtscheidingswet verandert niets aan het recht op alimentatie, tot stand gekomen voor 1.9.2008. Wie recht had op een alimentatie, behoudt dit recht; wie uitgesloten was, blijft uitgesloten.

Wel is het zo dat de onderhoudsuitkeringen van voor 1.9.2007 voortaan ook worden gerelateerd aan de duur van het huwelijk. De alimentatie wordt beperkt tot maximum de duur van het huwelijk, met als vertrekpunt 1.9.2007.

 
< Vorige   Volgende >
Project realisatie CuReMa - Webdesign door WebMamba.