Advocaat Ran Vossen + 32 3 877 89 75
  advocaat wetgeving rechtspraak
co-ouderschap
Hoofdmenu
Welkom
Ran Vossen
Praktijkgebieden
Contact
Tarieven
Randi Vossen
  echtscheiding
verblijfsregeling kinderen
 
Designed by WebMamba
Welkom
Wet op de Verhaalbaarheid Erelonen van Advocaten - 21.4.2007 PDF Afdrukken E-mail

Sinds 1 januari 2008 is de Wet betreffende de verhaalbaarheid van erelonen van advocaten van 21.4.2007 van toepassing.

De in het ongelijk gestelde partijen dienen een forfaitair deel van de advocatenkosten van de winnende partij te betalen.

De nieuwe regeling is van toepassing op alle nieuwe en alle op dat moment nog hangende zaken.

1. Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald in functie van de aard van de zaak en de belangrijkheid van het geschil.

Op verzoek van één van de partijen kan de rechtbank de basisvergoeding verhogen of verlagen.

De rechter houdt hierbij rekening met:

  • de financiële draagkracht van de verliezende partij
  • de complexiteit van de zaak
  • contractueel bepaalde vergoedingen
  • het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

2. Het Koninklijk Besluit van 26.10.2007 (Belgisch Staatsblad 9.11.2007) bepaalt de tarieven van deze vergoeding.

De geïndexeerde vergoedingen bedragen vanaf 1 maart 2011:

Vordering
Basisbedrag Minimumbedrag
Maximumbedrag
Tot 250 €165 €82,50€330 €
Van 250,01 tot 750 €220 €137,5 €550 €
750,01 tot 2500 €440 €220 €
1100 €
2.500,01 tot 5000 €715€412,5 €
1.650 €
5.000,01 tot 10.000 €
990 €
550 €
2.200 €
10.000,01 tot 20.000 €
1.210 €
687,5 €
2.750 €
20.000,01 tot 40.000 €
2.200 €
1.100 €
4.400 €
40.000,01 tot 60.000 €
2.750 €
1.100 €
5.500 €
60.000,01 tot 100.000 €
3.300 €
1.100 €
6.600 €
100.000,01 tot 250.000 €
5.500 €
1.100 €
11.000 €
250.000,01 tot 500.000 €
7.700 €1.100 €
15.400 €
500.000,01 tot 1.000.000 €
11.000 €
1.100 €

22.000 €

Boven 1.000.000,01 €
16.500 €
1.100 €
33.000 €


3. Voor de geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen, bedraagt het basisbedrag 1320 €, het minimumbedrag 82,5 € en het maximumbedrag 11.000 €.

4. Voor geschillen die betrekking hebben op onderhoudsuitkeringen wordt het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding berekend op basis van de annuïteit of de twaalfmaandelijkse termijnen.

5. Indien een beslissing bij verstek wordt gewezen (in afwezigheid van de in het ongelijk gestelde partij) is het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding dat van het minimumbedrag.

6. De bedragen worden vastgelegd per aanleg. In graad van hoger beroep kan een tweede maal een rechtsplegingsvergoeding worden gevorderd. Er is geen vergoeding verschuldigd indien de verweerder in hoger beroep de eis inwilligt en zijn verbintenissen kwijt in hoofdsom, interesten en kosten voor de inschrijving van de zaak op de rol.

Bij volledige betaling na inschrijving op de rol is 1/4de van het basisbedrag verschuldigd, met een maximum van 1100 €.

 
< Vorige   Volgende >
Project realisatie CuReMa - Webdesign door WebMamba.