top of page
De verblijfsregeling ten tijde van het coronavirus

De verstrengde coronamaatregelen zorgen voor heel wat vragen bij ouders die een omgangsregeling hebben voor hun kind. Ouders maken zich zorgen over het besmettingsgevaar bij het heen en weer verhuizen. De wissel van het kind druist immers in tegen wat de overheid van ons vraagt: binnenblijven en zo weinig mogelijk contact met anderen. Verder zijn ouders ongerust over het moment dat er misschien toch een volledige lockdown komt. Want wat als je kind dan bij de andere ouder is?

 

Het coronavirus is geen reden om de verblijfsregeling niet te respecteren. Dit betekent dat de ouders zich dienen te houden aan de verblijfsregeling, zoals bepaald in het vonnis van de Familierechtbank of de notariële regelingsakte. Het is belangrijk dat kinderen hun beide ouders blijven zien en een contactbreuk met één van beide ouders dient ten allen tijde te worden vermeden.

 

Wel is het mogelijk een uitzondering hierop te voorzien en de omgangsregeling tijdelijk op te schorten indien er sprake is van een risicosituatie. Indien één van beide ouders ziek is of tot een risicogroep behoort, kan worden besloten om de omgangsregeling tijdelijk op te schorten om de omgeving te beschermen. Het feit dat één van beide ouders in een sector werkt, waar er momenteel nog wel wordt doorgewerkt, is geen reden om de omgangsregeling met die ouder op te schorten.

 

De beslissing om een kind bij één ouder te laten verblijven (omdat er in één van de gezinnen iemand ziek is) of de omgangsregeling tijdelijk aan te passen, dient in gezamenlijk overleg te worden genomen. Eenzijdig beslissen om je kind niet meer naar de andere ouder te brengen, leidt enkel tot conflicten. In dringende gevallen en in geval van discussie kan op basis van een medisch attest via een snelprocedure door de rechtbank een opschorting van de omgangsregeling worden opgelegd. Indien de omgangsregeling wordt aangepast, is het belangrijk dat de nodige structuren blijven gehanteerd, zodat het kind weet waar het aan toe is en dienen de nodige contacten met de andere ouder te worden verzekerd via telefoon of sms.

 

Kortom, het is voor iedereen, doch zeker voor kinderen, het best dat er zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Vanuit juridisch oogpunt is er (tenzij bijzondere situaties) geen reden om je kind bij de andere ouder weg te houden.

 

Maar wat indien er een volledige lockdown komt?

Ouders hebben schrik dat ze hun kind wekenlang niet te zien zullen krijgen en denken dat het daarom beter is het kind niet meer naar de andere ouder te laten gaan. Indien er een lockdown komt, zal dit op voorhand worden aangekondigd en ook in dat geval zal het nog mogelijk zijn om essentiële verplaatsingen te maken. De kans dat je jouw kind in dat geval niet kan laten wisselen, zal bijzonder klein zijn.

 

De huidige coronacrisis verantwoordt niet dat de verblijfsregelingen ‘on hold’ worden gezet. De kans bestaat dat deze situatie over een langere periode dan een paar weken gaat.

Je kind dan preventief thuis houden en het contact met de andere ouder verbreken, is in de meeste gevallen niet in het belang van het kind.

Het is aangewezen om met de andere ouder in overleg te treden hoe je samen deze uitzonderlijke situatie benadert en hoe jullie samen je kind het best kunnen helpen. Respect voor elkaars emoties en meedenken in oplossingen is te verkiezen, in plaats van elkaar met ‘feitenkennis’ te gaan bestrijden.

 

Voor bijkomende vragen kan u mij telefonisch contacteren of via e-mail 

ran.vossen@rvadvocaat.be.

bottom of page